portfolioMUDr. Martin Debnar

VZDĚLÁNÍ:

  1999 – 2004
 • Základní škola Národní 1018, Prachatice
  2004 – 2012
 • Gymnázium Na Zlaté Stezce 137, Prachatice
  2013 – 2019
 • 3. Lékařská fakulta UK, Praha
  2019 – dosud
 • Postgraduální studium 2. lékařská fakulta UK, Praha, obor Experimentální chirurgie

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

  2023 – dosud lékař
 • Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol
  2019 – 2023 lékař
 • Klinika úrazové chirurgie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
  2020 – dosud lékař LSPP
 • Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem
  2016 – 2019 zdravotník
 • Český červený kříž pro Prahu 1 a 7
 • zdravotnická asistence na sportovních a veřejných akcí

PROFESNÍ ČLENSTVÍ:

AO Foundation – National Faculty Member, Delegate
Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu – ČSOT
Česká společnost úrazové chirurgie – ČSÚCH

VĚDECKÁ ČINNOST:

Publikační činnost

Debnar, M., Kopp, L., Bába, V., & Rammelt, S. (2023). Accessory bones at the foot and ankle: A comprehensive review. Fuß & Sprunggelenk, 21(2), 121–137. https://doi.org/10.1016/j.fuspru.2023.05.002

Debnar M, Kopp L, Mišičko R. Management of bone defects using the Masquelet technique of induced membrane. Rozhl Chir. 2021 Summer;100(8):390-397. English. doi: 10.33699/PIS.2021.100.8.390-397. PMID: 34649446.

Kunc V, Edelmann K, Bába V, Debnar M, Kmeť P, Kučera K, Kunc V, Mišičko R, Kopp L. Retrospective analysis of complications after treatment of acute Achilles tendon rupture by Kessler technique. Rozhl Chir. 2021 Summer;100(8):384-389. English. doi: 10.33699/PIS.2021.100.8.384-389. PMID: 34649445.

Přednášková činnost

2016 – SVK 3.LF UK Klinická anatomie hlezenních vazů – poster
2018 – SVK 3.LF UK Morfologické aspekty zlomenin fibuly při poranění hlezna – přednáška
2019 – SVK 3.LF UK Přídatné kosti nohy – přednáška
2021 – Subtalární artrodéza po zlomenině patní kosti. 42. Sympozium Ortopedické kliniky 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha
2021 – Antibiotický hřeb při řešení infikovaných a rizikových zlomenin bérce. Novákovy XIX. traumatologické dny, Národní kongres ČSUCH, Brno
2021 – Řešení kostních defektů modifikovanou technikou dle Masqueleta. Novákovy XIX. traumatologické dny, Národní kongres ČSUCH, Brno
2022 – Léčba infikované osteosyntézy zlomeniny patní kosti. XXV. Národní kongres ČSOT
2022 – Os vesalianum a jeho klinická důležitost v praxi. Národní kongres ČSÚCH 2022 a X. Liberecké dny úrazové chirurgie, Liberec
2022 – Kde všude lze řešit kostní defekt technikou dle Masqueleta? Výroční traumatologická konference 70 let traumatologie v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
2022 – Déza sub talo v poúrazové indikaci. Výroční traumatologická konference 70 let traumatologie v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

STÁŽE:

2014-2018 – opakované stáže na Ortopedicko-traumatologické klinice FNKV a 3.LFUK
2018 – 14 denní stáž na Orthopedics & traumatology department, Úzsoki hospital, Budapest – prof. Hangody
2018 – měsíční stáž Health centre Itibo, Kenya
2019 – třítýdenní stáž Orthopedics & traumatology department, Taipei General Veterans hospital, Taiwan
2022 – měsíční stáž Center of Orthopaedics and Traumatology University Hospital Carl Gustav Carus Dresden – prof. Rammel

KURZY:

2020 – ATLS kurz, Hradec Králové
2021 – Preparační kurz Otevřených rekonstrukcí v oblasti lokte a ramene ECPA, Brno
2021 – AO Trauma Course – Basic Principles of Fracture Management , Ružomberok, Slovensko
2022 – AO Trauma Course – Advanced Principles of Fracture Management , Ružomberok, Slovensko
2022 – kadaverózní kurz basic Knee arthroscopy , Mnichov, Německo
2023 – kadaverózní kurz Arthrex Workshop – Shoulder Arthroscopy, Arthrex Mobile Surgical Skills Lab , Ústí nad Labem
2023 – kadaverózní kurz Arthrex Workshop – Knee Arthroscopy, Arthrex Mobile Surgical Skills Lab , Ústí nad Labem
2023 – kurz Osteosyntéza u dětí , Praha

JAZYKY:

Čeština - mateřský jazyk
Angličtina - C1
Němčina - základy na úrovni dorozumění

DALŠÍ:

Vítěz soutěže Medik roku 2018
Demonstrátor anatomie na 3.LF UK (2015-2016)
Kurz chirurgie periferních nervů 2018 Ústí nad Labem – účastník
Kurz indikace a druhy osteosyntézy Jihlava 2018 – účastník
Kurz pokročilé osteosyntézy v oblasti ramene Praha 2018 – účastník
Kurz pokročilé osteosyntézy v oblasti lokte Pardubice 2018 – účastník
Kurz pokročilé osteosyntézy v oblasti kolene Nové Město na Moravě 2018 – účastník
European Society for Trauma & Emergency congress 2016 Vídeň – účastník
Národní kongres ČSOT 2016,2017, 2020 – účastník

ZÁJMY:

Vytrvalostní sporty, horská turistika, enologie